top of page

COPYRIGHT 

AUTEURSRECHT

LICENTIE  

ROYALTYFREE MUSIC

?

Lees ook aandachtig op de pagina VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ):

Waar kan/mag ik de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE voor gebruiken?

Wat is auteursrecht ?

 

Auteursrecht of copyright is het inherente recht van de auteur/maker of een eventuele rechtverkrijgende van een muziekwerk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Wanneer anderen het werk openbaar maken of verveelvoudigen, hebben zij daarvoor in beginsel de toestemming of licentie van de rechthebbende nodig. Voor het distribueren van auteursrechtelijk beschermde muziek gelden wettelijke regels. Het beschikbaar stellen van muziek mag enkel met instemming van de auteur(s).

 

 

Wat zijn royalties ?

 

Royalties is de vergoeding die betaald wordt aan de auteur/maker voor het openbaar maken en verveelvoudigen van muzikale werken waarop auteursrecht rust.

 

 

Wat is een licentie ?

 

Bij een licentieovereenkomst verleent de auteur/maker het recht aan de licentienemer om zijn muziek te exploiteren en/of te commercialiseren. De kostprijs van een licentie wordt bepaald door de auteur/maker van het werk.

 

 

Wat zijn de basiskenmerken van de licentieovereenkomst die ik eventueel nodig heb? 

 

- De licentie is een wereldwijde licentie.

Je rechten om de muziek te gebruiken gelden voor alle landen en gebieden. Er zijn geen grenzen aan het gebruik van onze muziek.

- De licentie is een Lifetime License

Dit betekent dat je onze muziek kunt gebruiken in zoveel projecten waar jij, de licentiehouder, persoonlijk bij betrokken bent, zonder dat je extra kosten hoeft te betalen of de muziek opnieuw hoeft te licentiëren.

- De licentie is een Directe Licentie

Een 'directe licentie' is een licentie tussen jou en de componist die het auteursrecht op de muziek bezit. Wanneer een componist zijn werk aanbiedt in onze catalogus, heeft hij ermee ingestemd afstand te doen van alle rechten om back-end royalty's te innen voor het gebruik van zijn muziek wanneer deze via LA GALERIA MUSIC STORE in licentie wordt gegeven.

Kan ik de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE eventueel gratis gebruiken?

 

NEEN, de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE is auteursrechtelijk beschermd en er dient per fragment een vergoeding te worden betaald (= royalties). Afhankelijk van de lengte, de aard en arrangement van de muziek bepalen wij een kostprijs per fragment om ze te kunnen downloaden. Van zodra je dit hebt betaald, hoef je voor die muziek verder geen royalties meer te betalen en kan j’er mee aan de slag in alle richtingen.

Al onze muziek is na het downloaden dus verder vrij van royalties, uitgezonderd alle nummers uit de catalogusrubriek “COMPLETE SONGS”. Deze blijven onderworpen aan royalties en om deze muziek rechtsgeldig te kunnen gebruiken in video, film of andere multimedia-projecten, dient er voor elk nummer apart bij ons een licentie te worden aangevraagd. Afhankelijk van de aard van het project waarvoor de muziek zal gebruikt worden, wordt hiervoor onderling een aparte kostprijs afgesproken.

 

 

Mag ik de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE in verschillende projecten gebruiken?

 

JA, de muziek die je hebt gedownload mag je in een ongelimiteerd aantal projecten gebruiken, maar je mag de muziek niet in zijn oorspronkelijke vorm doorverkopen.

 

 

Is de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE vrij van royalties?

 

JA, eenmaal betaald voor het downloaden is onze muziek vrij van royalties, uitgezonderd de muziek in de catalogusrubriek “COMPLETE SONGS”.  

 

 

Mag ik de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE gebruiken in een commercieel project?

 

JA, elk commercieel gebruik in film, TV, radio, web, games, etc. is toegestaan. Het enige gebruik dat niet is toegestaan is de commerciële distributie (doorverkoop) van de muziek op zich in zijn oorspronkelijke vorm.

 

 

Mag ik een liedje of een remix maken met de muziek van LA GALERIA MUSIC STORE?

 

NEEN, onze muziek is bedoeld voor persoonlijk gebruik, voor muziekstudie, als inspiratiebron of  als achtergrondmuziek voor multimediaprojecten, video's, webapplicaties … Je mag de muziek voor je film of video aanpassen door te knippen, te vervagen, de lengte te bewerken of voice-over toe te voegen. Het is echter verboden om een liedje te maken, een remix te maken en/of onze muziek te gebruiken voor de verkoop of distributie van een eigen muziekproductie.

 

 

Mag ik over uw muziek zingen en het dan als mijn eigen muziek verkopen? 

 

NEEN, als je als zanger/tekstschrijver op zoek bent naar muziek om over te zingen, kunnen wij op aanvraag voor jou eventueel een arrangement uitwerken en dan betaal je een uurtarief voor het werk in de studio.

Je mag niet zomaar de muziek van een componist kopen, er overheen zingen en het dan je eigen muziek noemen.

 

 

Mag ik de gedownloade muziek bewerken, aanpassen of transformeren?

 

Je mag de muziek gebruiken als inspiratiebron, je mag de muziek voor uw project aanpassen door de lengte, het tempo, de klank te veranderen en/of gebruiken als onderdeel van een multimedia-project, maar je mag onze muziek an sich niet commercialiseren, er bijvoorbeeld ook geen liedje mee maken, een remix maken of er je eigen muziek mee produceren. Je mag deze muziek ook niet in zijn oorspronkelijke vorm doorverkopen.

 

 

Moet ik LA GALERIA MUSIC STORE vermelden als ik de muziek in mijn project gebruik?

 

NEEN, als je hebt betaald voor het downloaden hoeft dit niet.

 

 

Kan ik muziek van LA GALERIA MUSIC STORE naar een CD of mijn website kopiëren en doorverkopen?

 

NEEN, dit is absoluut niet toegestaan en wettelijk strafbaar.

 

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de muziek op LA GALERIA MUSIC STORE legaal is?

 

Wij bieden uitsluitend originele muziek aan die door ons eigen team, of door onze erkende partners voor

LA GALERIA MUSIC STORE werd gemaakt.

 

 

Ik krijg een copyright claim van YouTube. Wat nu?

 

Youtube & Facebook gebruiken herkenningssoftware die de muziek in een video scant om te zien of er auteursrechtelijk beschermd materiaal werd gebruikt. Als je onze muziek hebt gebruikt en dan zo’n claim krijgt, doe dan het volgende:

- Vecht de claim aan! Verwijder je video niet. Als je een waarschuwing ontvangt van Facebook/Instagram dat je video is gedempt omdat je mogelijk auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruikt, klik dan op "Audio herstellen".

- Als Youtube je om een reden vraagt, reageer dan met: "Ik heb een licentie of schriftelijke toestemming van de juiste rechthebbende om dit materiaal te gebruiken."

- Zet in de commentaar een link naar lagaleriamusicstore.com waarvan je de track hebt gedownload.

- Als je een licentie hebt gekocht, voeg dan ook je licentiecertificaat erbij.

- Neem contact met ons op met alle details over de claim: titel van de track, componist, cataloguspagina.

- Wij verwittigen dan YouTube dat jij onze muziek rechtmatig mag gebruiken.

Noot: eventuele inkomsten uit “monetizing” zullen wel naar de auteur van het werk gaan, dat zijn wij dus of de componist van het werk..

 

Kan ik uw muziek gebruiken voor Facebook?

 

JA, je mag onze muziek in je Facebook-video's gebruiken, maar je kan de video's niet registreren bij de Facebook Rights Manager Service. Facebook's auteursrecht beschermingssoftware weerhoudt andere gebruikers ervan om onze muziek te gebruiken.

bottom of page